Lös lokalproblemen med tillfälliga paviljonger
Indusgruppen AB hyr ut flyttbara moduler och paviljonger till skolor, kontor och andra som har ett tillfälligt behov av större lokaler. De etablerade sig i Stockholm för åtta år sedan och bland de största kunderna är idag exempelvis Sisab, som förvaltar alla skolor i Stockholm.
Indusgruppen är ett av de största privatägda uthyrningsföretagen i Sverige med huvudkontor och tillverkning i Stenungsund. Ingemar Skarehag är ansvarig för region Stockholm sedan två år, och verksamheten har vuxit sakta men säkert sedan etableringen och genom ramavtal med bland annat Sisab har de hyrt ut en hel del paviljonger till skolor och förskolor. Många hyr in paviljonger istället för att bygga ut när de får en topp under några år, vilket är både smidigt och ekonomiskt fördelaktigt. Paviljongerna anpassas efter kundens behov där Indus ser till att det blir en färdig lösning med el, vatten, ventilation och allt annat som behövs.
- Ibland handlar det också om mer komplexa installationer med datanät, larm, komfortkyla, värmepumpar med mera, vilket kräver speciallösningar, säger Ingemar. Dessutom ställer myndigheterna betydligt större krav i dag, så jag tror att kompletta paketlösningar kommer att bli mer och mer efterfrågade framöver.

Ungefär 85 procent av all uthyrning sker till kommuner, landsting och privata företag, som till exempel Volvo, står för resterande. Indusgruppens specialitet är att tillverkar alla moduler själva och i Stockholmsregionen finns f.n tre montörer på heltid som monterar och underhåller paviljongerna. Alla moduler är fräscha och nyrenoverade när de levereras, men får man några problem finns personalen alltid tillgänglig. Kunderna kan också teckna kompletta serviceavtal där Indus även tar hand om allt löpande underhåll. Företaget är ISO-certifierade för både miljö och kvalitet och ligger långt fram när det gäller säkerhetsfrågor. En kundundersökning nyligen visade på väldigt bra resultat.
- Det är ett stabilt företag med ordning och reda där kunderna vet att det är tryggt att anlita oss, säger Ingemar. Att vi till stor del tillverkar modulerna själva innebär många fördelar och vi har en kontinuerlig produktutveckling. I dag har vi tre olika grundtyper av moduler beroende på användningsområde.
Indusgruppen AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad


Email:
ingemar.skarehag@indus.se

Hemsida:
www.indus.se

Adress:
Indusgruppen AB
Box 20190
16102 Bromma
5 senaste företagen